parkeer wijzer

Bronnen


De informatie op parkeer-wijzer.nl wordt gevoed door de (mobiele) gebruikers van deze website. Door op locatie met een druk op de knop de meest
recente informatie door te geven blijven de gegevens up to date.

Wij doen ons best alle informatie die niet automatisch verwerkt kan worden zo snel mogelijk door te voeren op de site.
Om zelf bij te dragen aan deze website kan vanuit de kaart een locatie geselecteerd worden waarna de eigenschappen van  de locatie
aangepast of aangevuld kunnen worden.