parkeer wijzer

Mobiel

Op dit moment zijn we de laatste hand aan het leggen aan de android app voor de parkeer-wijzer. Makkelijk de parkeerplaatsen tonen op je mobiel en informatie
aanvullen door bijvoorbeeld een foto te maken van de parkeerautomaat.

Ook aan de I-phone applicatie wordt hard gewerkt. Zodra deze beschikbaar is volgt hier natuurlijk de benodigde informatie.